Znajdziesz tutaj informacje o Zarządzie Spółki oraz Radzie Nadzorczej

ZARZĄD SPÓŁKI PKP INTERCITY:

Marek Chraniuk - Prezes Zarządu
Jarosław Oniszczuk - Członek Zarządu
Artur Resmer - Członek Zarządu

RADA NADZORCZA SPÓŁKI PKP INTERCITY:

Krzysztof Mamiński - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tomasz Buczyński
Maria Sędek
Krzysztof Piotr Ciećka
Jarosław Gołębiewski
Maciej Gustaw Zaborowski
0