Znajdziesz tutaj informacje o Zarządzie Spółki oraz Radzie Nadzorczej

ZARZĄD SPÓŁKI PKP INTERCITY:

Marek Chraniuk - Prezes Zarządu
Jarosław Oniszczuk - Członek Zarządu
Artur Resmer - Członek Zarządu

RADA NADZORCZA SPÓŁKI PKP INTERCITY:

Cecylia Lachor - Przewodniczący Rady Nadzorczej

Członkowie Rady Nadzorczej:

Tomasz Buczyński
Maria Sędek
Krzysztof Piotr Ciećka
Monika Nowosielska
Lucyna Krawczyk
Maciej Gustaw Zaborowski
0