Po raz pierwszy przewoźnik dysponuje możliwościami, dzięki którym realizuje największy program zakupów i modernizacji taboru w historii spółki i polskiego rynku przewozów kolejowych. Do 2015 r. 70% taboru PKP Intercity będą stanowiły nowe albo zmodernizowane składy. Dzięki realizowanym zakupom, a także inwestycjom PKP PLK poprawi się komfort i czas podróży między największymi miastami. Pasażerowie otrzymają usługę na europejskim poziomie. Wszystkie inwestycje PKP Intercity realizuje przy wykorzystaniu środków unijnych, m.in. z Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-13.


Więcej informacji: 

Mapa inwestycji taborowych PKP Intercity 

Kompendium - Express InterCity Premium (EIP)

Kompendium - I etap zakupu 20 EZT

Kompendium - II etap zakupu 20 EZT

Karta informacyjna - Modernizacja 68 wagonów

Prezentacja - 68 zmodernizowanych wagonów dla trasy Przemyśl-Szczecin

Karta informacyjna - Modernizacja 150 wagonów

Karta informacyjna - Zakup 25 wagonów

Karta informacyjna - Modernizacja 20 lokomotyw spalinowych

Karta informacyjna - Zakup 10 lokomotyw spalinowych

Karta informacyjna - Zakup 20 wagonów na trasę Warszawa - Szczecin

 

    0