Dostosowane do potrzeb klientów pociągi, gwarantujące szeroki zakres usług i tabor zawierający wiele udogodnień to priorytety inwestycyjne PKP Intercity.

Projekty „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A” POIS.05.01.00-00-0022/17 oraz „Przyspieszamy komfortowo – unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” POIS.05.01.00-00-0023/17 o łącznej wartości ok. 2 miliardów złotych to jeden z bardzo ważnych elementów szerokiego programu inwestycyjnego „PKP Intercity – Kolej Dużych Inwestycji” o łącznej wartości 7 mld zł.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 PKP Intercity pozyskało łącznie ze środków unijnych ponad 653 mln złotych dotacji. Realizując oba projekty przewoźnik zmodernizuje i zakupi 335 wagonów oraz 53 lokomotywy, a także zainwestuje w modernizację stacji postojowych.

Korzyści dla pasażerów z realizacji projektów:

Po realizacji projektów do dyspozycji klientów zostaną oddane pociągi prowadzone przez nowoczesne lokomotywy, zaopatrzone w systemy podwyższające bezpieczeństwo ruchu kolejowego, zestawione z wagonu łączącego 1. i 2. klasę, odpowiedniej do zapotrzebowania liczbie wagonów klasy 2. oraz innowacyjnego wagonu COMBI oferującego szeroki zakres udogodnień, takich jak dedykowane powierzchnie dla rodzin, osób o ograniczonej mobilności, podróżnych z dużym bagażem czy rowerzystów.

Zobacz mapę obrazującą trasy, które będą obsługiwane przez pociągi unowocześnione dzięki projektom.

Mapa połączeń

Mapa połączeń

Więcej informacji o projekcie znajdziesz w poniższych dokumentach

Karta projektu „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A” POIS.05.01.00-00-0022/17 Plik PDF otwiera się w nowym oknie

Karta projektu „Przyspieszamy komfortowo – unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” POIS.05.01.00-00-0023/17 Plik PDF otwiera się w nowym oknie

Informacja o nieprawidłowościach dot. projektu „Kolej na dobre połączenia – unowocześnienie wagonów i lokomotyw dla PKP Intercity S.A” POIS.05.01.00-00-0022/17 Plik PDF otwiera się w nowym oknie

Informacja o nieprawidłowościach dot. projektu „Przyspieszamy komfortowo – unowocześnienie wagonów i zakup lokomotyw dla PKP Intercity S.A.” POIS.05.01.00-00-0023/17 Plik PDF otwiera się w nowym oknie

0