Ogłoszenie (28.12.2017)

 SIWZ (28.12.2017)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (28.12.2017)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (28.12.2017)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (28.12.2017)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (28.12.2017)

  Załącznik nr 4 do SIWZ (28.12.2017)

  Załącznik nr 4 do SIWZ (28.12.2017)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (28.12.2017)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (28.12.2017)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (28.12.2017)

 Załącznik nr 6 do SIWZ  (28.12.2017)

 Załącznik nr 7 do SIWZ  (28.12.2017)

 Załącznik nr 7 do SIWZ  (28.12.2017)

 Załącznik nr 8 do SIWZ (28.12.2017)

 Załącznik nr 8 do SIWZ (28.12.2017)

 

Odwołania

 Przekazanie kopi odwołania oraz wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu (09.01.2018)

 

Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ:

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (1) (11.01.2018)

 

Zmiany SIWZ:

 Zmiana SIWZ (1) (11.01.2018)

 Zmiana SIWZ (2) (06.02.2018)

 Zmiana SIWZ  (3) (07.03.2018)

 Zmiana SIWZ  (4) (09.04.2018)

 

Informacja o zmianie ogłoszenia:

  Informacja o zmianie ogłoszenia (1) (06.02.2018)

  Informacja o zmianie ogłoszenia (2)  07.03.2018)

  Informacja o zmianie ogłoszenia (3)  09.04.2018)

0