Ogłoszenie (28.12.2017)

 SIWZ (28.12.2017)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (28.12.2017)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (28.12.2017)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (28.12.2017)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (28.12.2017)

  Załącznik nr 4 do SIWZ (28.12.2017)

  Załącznik nr 4 do SIWZ (28.12.2017)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (28.12.2017)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (28.12.2017)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (28.12.2017)

 Załącznik nr 6 do SIWZ  (28.12.2017)

 Załącznik nr 7 do SIWZ  (28.12.2017)

 Załącznik nr 7 do SIWZ  (28.12.2017)

 Załącznik nr 8 do SIWZ (28.12.2017)

 Załącznik nr 8 do SIWZ (28.12.2017)

 

Odwołania

 Przekazanie kopi odwołania oraz wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu (09.01.2018)

 

Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ:

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (1) (11.01.2018)

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (2) (13.06.2018)

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (3) (13.06.2018)

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (5) (13.06.2018)

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (6) (13.06.2018)

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (7) (13.06.2018)

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (8) (13.06.2018)

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (10) (13.06.2018)

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (11) (13.06.2018)

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (15) (13.06.2018)

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (16) (13.06.2018)

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (17) (13.06.2018)

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (18) (13.06.2018)

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (4) (18.06.2018)

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (9) (18.06.2018)

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (12) (18.06.2018)

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (13) (18.06.2018)

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (14) (18.06.2018)

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (19) (18.06.2018)

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (20) (18.06.2018)

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (21) (29.06.2018)

 

Zmiany SIWZ:

 Zmiana SIWZ (1) (11.01.2018)

 Zmiana SIWZ (2) (06.02.2018)

 Zmiana SIWZ  (3) (07.03.2018)

 Zmiana SIWZ  (4) (09.04.2018)

 Zmiana SIWZ  (5) (08.05.2018)

 Zmiana SIWZ  (6) (30.05.2018)

 Zmiana SIWZ  (7) (13.06.2018)

 Zmiana SIWZ  (8) (18.06.2018)

 Załącznik nr 3 do SIWZ po zmianie (18.06.2018)

 Zmiana SIWZ  (9) (29.06.2018)

 

Informacja o zmianie ogłoszenia:

  Informacja o zmianie ogłoszenia (1) (06.02.2018)

  Informacja o zmianie ogłoszenia (2)  (07.03.2018)

  Informacja o zmianie ogłoszenia (3)  (09.04.2018)

  Informacja o zmianie ogłoszenia (4)  (08.05.2018)

  Informacja o zmianie ogłoszenia (5)  (30.05.2018)

  Informacja o zmianie ogłoszenia (6)  (13.06.2018)

  Informacja o zmianie ogłoszenia (7)  (18.06.2018)

  Informacja o zmianie ogłoszenia (8)  (29.06.2018)

 

hJQkGXDd

0