Ogłoszenie (28.12.2017)

 SIWZ (28.12.2017)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (28.12.2017)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (28.12.2017)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (28.12.2017)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (28.12.2017)

  Załącznik nr 4 do SIWZ (28.12.2017)

  Załącznik nr 4 do SIWZ (28.12.2017)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (28.12.2017)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (28.12.2017)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (28.12.2017)

 Załącznik nr 6 do SIWZ  (28.12.2017)

 Załącznik nr 7 do SIWZ  (28.12.2017)

 Załącznik nr 7 do SIWZ  (28.12.2017)

 Załącznik nr 8 do SIWZ (28.12.2017)

 Załącznik nr 8 do SIWZ (28.12.2017)

 

Odwołania

 Przekazanie kopi odwołania oraz wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu (09.01.2018)

 

Pytania i odpowiedzi do treści SIWZ:

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (1) (11.01.2018)

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (2) (13.06.2018)

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (3) (13.06.2018)

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (5) (13.06.2018)

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (6) (13.06.2018)

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (7) (13.06.2018)

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (8) (13.06.2018)

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (10) (13.06.2018)

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (11) (13.06.2018)

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (15) (13.06.2018)

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (16) (13.06.2018)

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (17) (13.06.2018)

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (18) (13.06.2018)

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (4) (18.06.2018)

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (9) (18.06.2018)

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (12) (18.06.2018)

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (13) (18.06.2018)

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (14) (18.06.2018)

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (19) (18.06.2018)

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (20) (18.06.2018)

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (21) (29.06.2018)

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (22) (20.07.2018)

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (23) (06.08.2018)

  Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (24) (23.08.2018)

  Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (25)  (26.09.2018)

  Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (26) (26.09.2018)

  Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (27) (26.09.2018)

  Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (28) (26.09.2018)

  Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (29) (26.09.2018)

  Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (30) (26.09.2018)

  Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (31) (26.09.2018)

  Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (32) (14.11.2018)

  Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (33) (21.12.2018)

  Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (34) (04.01.2019)

 

Zmiany SIWZ:

 Zmiana SIWZ (1) (11.01.2018)

 Zmiana SIWZ (2) (06.02.2018)

 Zmiana SIWZ  (3) (07.03.2018)

 Zmiana SIWZ  (4) (09.04.2018)

 Zmiana SIWZ  (5) (08.05.2018)

 Zmiana SIWZ  (6) (30.05.2018)

 Zmiana SIWZ  (7) (13.06.2018)

 Zmiana SIWZ  (8) (18.06.2018)

 Załącznik nr 3 do SIWZ po zmianie (18.06.2018)

 Zmiana SIWZ  (9) (29.06.2018)

 Zmiana SIWZ (10) (20.07.2018)

 Załącznik nr 4 do SIWZ po zmianach stan na 20.07.2018 (20.07.2018)

 Zmiana SIWZ (11) (06.08.2018)

 Zmiana SIWZ (12) (23.08.2018)

  Zmiana SIWZ (13) (26.09.2018)

 Załącznik nr 4 do SIWZ po zmianach stan na 26.09.2018 (26.09.2018)

  Zmiana SIWZ (14) (14.11.2018)

  Zmiana SIWZ (15) (21.12.2018)

 Załącznik nr 4 do SIWZ po zmianach stan na 21.12.2018 (21.12.2018)

 

Informacja o zmianie ogłoszenia:

  Informacja o zmianie ogłoszenia (1) (06.02.2018)

  Informacja o zmianie ogłoszenia (2)  (07.03.2018)

  Informacja o zmianie ogłoszenia (3)  (09.04.2018)

  Informacja o zmianie ogłoszenia (4)  (08.05.2018)

  Informacja o zmianie ogłoszenia (5)  (30.05.2018)

  Informacja o zmianie ogłoszenia (6)  (13.06.2018)

  Informacja o zmianie ogłoszenia (7)  (18.06.2018)

  Informacja o zmianie ogłoszenia (8)  (29.06.2018)

  Informacja o zmianie ogłoszenia (9)  (20.07.2018)

  Informacja o zmianie ogłoszenia (10)  (23.08.2018)

  Informacja o zmianie ogłoszenia (11)  (26.09.2018)

  Informacja o zmianie ogłoszenia (12)  (14.11.2018)

  Informacja o zmianie ogłoszenia (13)  (21.12.2018)

 

Teksty jednolite - Zamawiający zastrzega, że poniższe teksty jednolite dokumentacji postępowania nie mają charakteru wiążącego, a jedynie pomocniczy (zmiany zaznaczone są w trybie rejestracji zmian)

  SIWZ tj stan na dzień 20.07.2018 (20.07.2018)

  Załącznik nr 1  tj stan na dzień 20.07.2018 (20.07.2018)

  Załącznik nr 2  tj stan na dzień 20.07.2018 (20.07.2018)

  Załącznik nr 4  tj stan na dzień 20.07.2018 (20.07.2018)

hJQkGXDd

0