Nazwa dialogu technicznego: dostawa 7-wagonowych składów piętrowych typu push-pull wraz z lokomotywami wielosystemowymi (numer referencyjny: 20/WNP-004793/TUT)

Niniejszy dialog techniczny prowadzony jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej i dostępny jest pod adresem:

https://pkpintercity.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/196948/dialog-techniczny-na-dostawe-7-wagonowych-skladow-pietrowych-typu-push-pull-wraz-z-lokomotywami-wielosystemowymi

Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.

Podgląd i pobieranie dokumentacji nie wymaga logowania.

Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej to:

1)      stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

2)      komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, lub lepszej klasy, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux; lub ich nowsze wersje;

3)      zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;

4)      włączona obsługa JavaScript;

5)      zainstalowany program AcrobatReader lub inny odczytujący pliki .pdf.

Zamawiający zaleca, aby każdy z Wykonawców zainteresowany udziałem w dialogu technicznym dokonał rejestracji na Platformie Zakupowej. Wykonawcy zarejestrowani na Platformie Zakupowej będą otrzymywali na bieżąco powiadomienia dotyczące przebiegu dialogu.

0