SIWZ

 ogłoszenie (05.06.2017)

 SIWZ (05.06.2017)

 Załącznik nr 1.1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia wagonu 1 klasy przedziałowego (05.06.2017)

 Załącznik nr 1.2. do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia wagonu 2 klasy bezprzedziałowego (05.06.2017)

 Załącznik nr 1.3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia wagonu 2 klasy przedziałowego (05.06.2017)

 Załącznik nr 1.4. do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia wagonu 2 klasy bezprzedziałowego przystosowanego do przewozu rowerów (05.06.2017)

 Załącznik nr 1.5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia wagonu 2 klasy przedziałowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (05.06.2017)

 Załącznik nr 2 do SIWZ - przepisy i normy (05.06.2017)

 Załącznik nr 3 do SIWZ - badania i certyfikaty (05.06.2017)

 Załącznik nr 4 do SIWZ - kolorystyka (05.06.2017)

 Załącznik nr 5 do SIWZ - odbiory komisaryczne (05.06.2017)

 Załącznik nr 6 do SIWZ - jazdy próbne (05.06.2017)

 Załącznik nr 7 do SIWZ - wyprawka (05.06.2017)

 Załącznik nr 8 do SIWZ - wzór umowy (05.06.2017)

 Załącznik nr 9 do SIWZ - formularz oferty (05.06.2017)

 Załącznik nr 9 do SIWZ - formularz oferty (05.06.2017)

 Załącznik nr 10.1 do SIWZ - Opis oferowanego wagonu 1 klasy przedziałowego (05.06.2017)

 Załącznik nr 10.1 do SIWZ - Opis oferowanego wagonu 1 klasy przedziałowego (05.06.2017)

 Załącznik nr 10.2 do SIWZ - Opis oferowanego wagonu 2 klasy bezprzedziałowego (05.06.2017)

 Załącznik nr 10.2 do SIWZ - Opis oferowanego wagonu 2 klasy bezprzedziałowego (05.06.2017)

 Załącznik nr 10.3 do SIWZ - Opis oferowanego wagonu 2 klasy przedziałowego (05.06.2017)

 Załącznik nr 10.3 do SIWZ - Opis oferowanego wagonu 2 klasy przedziałowego (05.06.2017)

 Załącznik nr 10.4 do SIWZ - Opis oferowanego wagonu 2 klasy bezprzedziałowego przystosowanego do przewozu rowerów (05.06.2017)

 Załącznik nr 10.4 do SIWZ - Opis oferowanego wagonu 2 klasy bezprzedziałowego przystosowanego do przewozu rowerów (05.06.2017)

 Załącznik nr 10.5 do SIWZ - Opis oferowanego wagonu 2 klasy przedziałowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (05.06.2017)

 Załącznik nr 10.5 do SIWZ - Opis oferowanego wagonu 2 klasy przedziałowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych (05.06.2017)

 Załącznik nr 11 do SIWZ (05.06.2017)

 Załącznik nr 11 do SIWZ (05.06.2017)

 Załącznik nr 12 do SIWZ (05.06.2017)

 Załącznik nr 12 do SIWZ (05.06.2017)

 Załącznik nr 13 do SIWZ (05.06.2017)

 Załącznik nr 13 do SIWZ (05.06.2017)

 

Odwołanie

 Przekazanie kopii odowłania (14.06.2017)

  Odwołanie (14.06.2017)

 

Informacje o zmianie ogłoszenia

 Informacja o zmianie ogłoszenia (27.06.2017)

 Informacja o zmianie ogłoszenia (12.07.2017) - UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

 Informacja o zmianie ogłoszenia (03.08.2017)UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

 Informacja o zmianie ogłoszenia (18.08.2017) - UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Zmiany SIWZ

 Zmiana SIWZ nr 1 (27.06.2017)

 Zmiana SIWZ nr 2 (18.08.2017) 

 

Pytania i odpowiedzi 

 Pytania i odpowiedzi nr 1 (11.08.2017)

 Pytania i odpowiedzi nr 2 (11.08.2017)

 Pytania i odpowiedzi nr 3 (11.08.2017)

 Pytania i odpowiedzi nr 4 (11.08.2017)

 Pytania i odpowiedzi nr 5 (11.08.2017)

 Pytania i odpowiedzi nr 6 (11.08.2017)

 Pytania i odpowiedzi nr 7 (11.08.2017)

 Pytania i odpowiedzi nr 8 (11.08.2017)

 

Tekst jednolity Załączników 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4, 10.5

 Załącznik nr 1.1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia wagonu 1 klasy przedziałowego - tekst jednolity (19.09.2017)

 Załącznik nr 1.2. do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia wagonu 2 klasy bezprzedziałowego - tekst jednolity (19.09.2017)

 Załącznik nr 1.3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia wagonu 2 klasy przedziałowego - tekst jednolity (19.09.2017)

 Załącznik nr 1.4. do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia wagonu 2 klasy bezprzedziałowego przystosowanego do przewozu rowerów - tekst jednolity (19.09.2017)

 Załącznik nr 1.5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia wagonu 2 klasy przedziałowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - tekst jednolity (19.09.2017)

 Załącznik nr 10.1 do SIWZ - Opis oferowanego wagonu 1 klasy przedziałowego - tekst jednolity (19.09.2017)

 Załącznik nr 10.1 do SIWZ - Opis oferowanego wagonu 1 klasy przedziałowego - tekst jednolity (19.09.2017)

 Załącznik nr 10.2 do SIWZ - Opis oferowanego wagonu 2 klasy bezprzedziałowego - tekst jednolity (19.09.2017)

 Załącznik nr 10.2 do SIWZ - Opis oferowanego wagonu 2 klasy bezprzedziałowego - tekst jednolity (19.09.2017)

 Załącznik nr 10.3 do SIWZ - Opis oferowanego wagonu 2 klasy przedziałowego - tekst jednolity (19.09.2017)

 Załącznik nr 10.3 do SIWZ - Opis oferowanego wagonu 2 klasy przedziałowego - tekst jednolity (19.09.2017)

 Załącznik nr 10.4 do SIWZ - Opis oferowanego wagonu 2 klasy bezprzedziałowego przystosowanego do przewozu rowerów - tekst jednolity (19.09.2017)

 Załącznik nr 10.4 do SIWZ - Opis oferowanego wagonu 2 klasy bezprzedziałowego przystosowanego do przewozu rowerów - tekst jednolity (19.09.2017)

 Załącznik nr 10.5 do SIWZ - Opis oferowanego wagonu 2 klasy przedziałowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - tekst jednolity (19.09.2017)

 Załącznik nr 10.5 do SIWZ - Opis oferowanego wagonu 2 klasy przedziałowego przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych - tekst jednolity (19.09.2017)

 

 Informacja z otwarcia ofert (25.09.2017)

 

 

0