Opracowanie technicznej dokumentacji przetargowej oraz wsparcie Zamawiającego podczas postępowania przetargowego dotyczącego budowy systemu CCTV (nr 19/WNP-000870/ADM-II)

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Procedury wyboru Oferentów w „PKP Intercity” S.A. w trybie podstawowym  w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej i dostępne jest pod adresem:

https://pkpintercity.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/150214/wybor-podmiotu-przygotowujacego-dokumentacje-techniczna-oraz-pomoc-merytoryczna-niezbedna-do-przeprowadzenia-postepowania-przetargowego-na-budowa-systemow-cctv-na-bocznicach-kolejowych-warszawa-olszynka-grochowska-krakow-zachod-gdynia-grabowek

 

  1. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.
  2. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.
  3. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej to:

1)      stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

2)      komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, lub lepszej klasy, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux; lub ich nowsze wersje;

3)      zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;

4)      włączona obsługa JavaScript;

5)      zainstalowany program AcrobatReader lub inny odczytujący pliki .pdf.

Zamawiający zaleca aby każdy z Wykonawców zainteresowany udziałem w postępowaniu dokonał rejestracji na Platformie Zakupowej. Wykonawcy zarejestrowani na Platformie Zakupowej będą otrzymywali na bieżąco powiadomienia dotyczące przebiegu postępowania.

 

0