Zapytanie ofertowe - ogłoszono 02.01.2018

Załącznik nr 1 Dokumentacja i przedmiar - dodano 02.01.2018

Załączniki nr 2,3,5,6 w wersji edytowalnej - dodano 02.01.2018

Załącznik nr 4 - Projekt umowy - dodano 02.01.2018

Uwaga! Nastąpiła zmiana wymagań formalnych w Zapytaniu ofertowym.

Zmiana nr 1 do Zapytania - dodano 04.01.2018

Uwaga! Zmiana terminu składania ofert.

Zmiana nr 2 do Zapytania - dodano 10.01.2018

Pytania i odpowiedzi

 Odpowiedzi nr 1 - dodano 15.01.2018

 

0