„Dostawa fabrycznie nowych przyrządów pomiarowych dla „PKP Intercity” S.A. z podziałem na 5 zadań(nr 19/WNP-002339/INF)

 

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Procedury wyboru Oferentów w „PKP Intercity” S.A. w trybie podstawowym  w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej i dostępne jest pod adresem:

https://pkpintercity.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/149844/dostawa-fabrycznie-nowych-przyrzadow-pomiarowych-dla-pkp-intercity-s-a-z-podzialem-na-5-zadan

 

  1. Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.
  2. Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.
  3. Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej to:

        1) stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

        2) komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, lub lepszej klasy, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux; lub ich            nowsze wersje;

        3) zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;

        4) włączona obsługa JavaScript;

        5) zainstalowany program AcrobatReader lub inny odczytujący pliki .pdf.

Zamawiający zaleca aby każdy z Wykonawców zainteresowany udziałem w postępowaniu dokonał rejestracji na Platformie Zakupowej. Wykonawcy zarejestrowani na Platformie Zakupowej będą otrzymywali na bieżąco powiadomienia dotyczące przebiegu postępowania.

 

0