Zapytanie ofertowe - 29.12.2017.

 Projekt umowy - 29.12.2017

 Formularze edytowalne - 29.12.2017.

 Formularz oferty handlowej - 29.12.2017.

 Zmiana 1 terminu wpływu ofert - 09.01.2018.

 Zmiana 2 terminu wpływu ofert - 11.01.2018.

 Zmiana 1 Zapytania ofertowego - 17.01.2018.

 Formularze edytowalne po zmianie - 18.01.2018.

 Zmiana 3 terminu wpływu ofert - 22.01.2018.

Zmiana 4 terminu wpływu ofert - 26.01.2018.

 Zmiana 2 Zapytania ofertowego - 31.01.2018.

 Informacja o wyborze ofert - 17.05.2018.

 

0