Ogłoszenie o zamówieniu (dodano 16.10.2018)

SIWZ (dodano 16.10.2018)

Zał_1_do SIWZ_formularz oferty (dodano 16.10.2018)

Zał_1_do SIWZ_formularz oferty (dodano 16.10.2018) 

Zał_1.1_do SIWZ_formularz cenowy (dodano 16.10.2018) 

Zał_1.2_do SIWZ_formularz cenowy (dodano 16.10.2018)

Zał_1.1,1.2_do SIWZ_formularze cenowe (dodano 16.10.2018)

Zał_2_do SIWZ_OPZ(A) (dodano 16.10.2018)

Zał_2_do SIWZ_OPZ(B) (dodano 16.10.2018)

Zał_3_do SIWZ_projekt umowy (dodano 16.10.2018)

Zał_4_do SIWZ_JEDZ (dodano 16.10.2018)

Zał_5_do SIWZ_zobowiązanie podmiotu (dodano 16.10.2018)

Zał_6_do SIWZ_oświadczenie grupa kapitałowa (dodano 16.10.2018)

Zał_7_do SIWZ_funkcjonalność platformy (dodano 16.10.2018)

Zał_8_do SIWZ_oświadczenie o funkcjonalności platformy (dodano 16.10.2018)

Zał_3_do Umowy (dodano 23.10.2018)

 

Odpowiedzi na pytania_modyfikacja SIWZ_1 (dodano 13.11.2018)

Zmodyfikowany_Zał_10_do Umowy_dot_CargoConnect (dodano 13.11.2018)

Zmodyfikowany Zał_2_do SIWZ_OPZ (A) - nieaktualny (dodano 13.11.2018)

Zmodyfikowany_Zał_1.1, 1.2_do SIWZ_formularze cenowe - nieaktualny (dodano 13.11.2018)

Odpowiedzi na pytania_2 (dodano 14.11.2018)

Zmodyfikowany_Zał_2_do SIWZ_OPZ_nieaktualny (dodano 14.11.2018)

Zmodyfikowany_Zał_1.1, 1.2_do SIWZ_formularze cenowe_nieaktualny (dodano 14.11.2018)

Modyfikacja SIWZ_zmiana terminu składania ofert (dodano 19.11.2018)

 Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu (dodano 19.112018)

  Odpowiedzi na pytania_modyfikacja SIWZ (dodano 20.11.2018)

Zmodyfikowany_Zał_2_do SIWZ_OPZ (A)_nieaktualny (dodano 20.11.2018)

Zmodyfikowany_Zał_1.1, 1.2_do SIWZ_formularze cenowe_nieaktualne (dodano 20.11.2018)

  Odpowiedzi na pytania_modyfikacja SIWZ_5_zmiana terminu (dodano 22.11.2018)

Zmodyfikowany_Zał_2_do SIWZ_OPZ (A)_nieaktualny (dodano 22.11.2018)

Zmodyfikowany_Zał_1.1, 1.2_do SIWZ_formularze cenowe_nieaktualne (dodano 22.11.2018)

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu_zmiana terminu (dodano 22.11.2018)

 Uwaga! - zmiana terminu składania ofert, nowy termin wyznaczono na dzień 3.12.2018

  Odpowiedzi na pytania_modyfikacja SIWZ_6 (dodano 26.11.2018)

Zmodyfikowany_Zał_2_do SIWZ_OPZ (A)_aktualny (dodano 26.11.2018)

Zmodyfikowany_Zał_1.1, 1.2_do SIWZ_formularze cenowe_aktualne (dodano 26.11.2018)

 

Informacja z otwarcia ofert (dodano 3.12.2018)

Informacja o wynikach (dodano 28.02.2019)

Zawiadomienie o unieważnieniu czynności wyboru oferty w części 1 (dodano 25.04.2019)

0