Ogłoszenie  ( ogłoszono 05.04.2017)

 SIWZ ( dodano 05.04.2017) 

 Załącznik nr 1 ( dodano 05.04.2017) 

 Załącznik nr 2 ( dodano 05.04.2017) 

 Załącznik nr 3 (dodano 05.04.2017) 

 Załacznik nr 4 ( dodano 05.04.2017) 

 Załącznik nr 5 ( dodano 05.04.2017) 

 Załącznik nr 6 (dodano 05.04.2017) 

 Załącznik nr 7 (dodano 05.04.2017) 

 Załacznik nr 8 ( dodano 05.04.2017) 

 Załącznik nr 9 ( dodano 05.04.2017) 

 Załącznik nr 10 ( dodano 05.04.2017) 

 Załącznik nr 11  ( dodano 05.04.2017) 

 Załącznik nr 12  ( dodano 05.04.2017) 

 Załącznik nr 13  ( dodano 05.04.2017) 

   Załacznik nr 13 ( dodano 05.04.2017) 

  Załacznik nr 14 ( dodano 05.04.2017) 

  Załacznik nr 14 ( dodano 05.04.2017)

 Załacznik nr 15 ( dodano 05.04.2017) 

  Załacznik nr 15 ( dodano 05.04.2017) 

 Załacznik nr 16 ( dodano 05.04.2017)

  Załacznik nr 16 ( dodano 05.04.2017) 

 

Odwołanie

 Pismo o przekazaniu kopi odwołania (dodano 18.04.2017)

 Odwołanie (dodano 18.04.2017)

 

Informacja o zmianie ogłoszenia

 Informacja o zmianie ogłoszenia nr 1 (dodano 21.04.2017)

 Informacja o zmianie ogłoszenia nr 2 (dodano 23.05.2017)

 

Zmiana SIWZ

  Zmiana nr 1 SIWZ (dodano 21.04.2017)

  Zmiana nr 2 SIWZ  (dodano 23.05.2017)

  Zmiana nr 3 SIWZ  (dodano 25.05.2017)

  Zmiana nr 4 SIWZ  (dodano 26.05.2017)

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców do treści SIWZ

 Odpowiedzi na pytania Wykonawcy do treści SIWZ (1) (dodano 19.05.2017)

 Odpowiedzi na pytania Wykonawcy do treści SIWZ (2) (dodano 19.05.2017)

 Odpowiedzi na pytania Wykonawcy do treści SIWZ (3) (dodano 19.05.2017)

 Odpowiedzi na pytania Wykonawcy do treści SIWZ (4) (dodano 19.05.2017)

 Odpowiedzi na pytania Wykonawcy do treści SIWZ (5) (dodano 19.05.2017)

 Odpowiedzi na pytania Wykonawcy do treści SIWZ (6) (dodano 19.05.2017)

 Odpowiedzi na pytania Wykonawcy do treści SIWZ (7) (dodano 19.05.2017)

 Odpowiedzi na pytania Wykonawcy do treści SIWZ (8) (dodano 19.05.2017)

 

Informacja z otwarcia ofert

 Informacja z otwarcia ofert (dodano 13.06.2017)

 

Informacja o wyniku postępowania

 Informacja o wyniku postępowania (dodano 29.08.2017)

 

0