ogłoszenie o zamówieniu (31.07.2017)

 SIWZ (31.07.2017)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (31.07.2017)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (31.07.2017)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (31.07.2017)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (31.07.2017)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (31.07.2017)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (31.07.2017)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (31.07.2017)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (31.07.2017)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (31.07.2017)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (31.07.2017)

 Załącznik nr 7 do SIWZ (31.07.2017)

 Załącznik nr 7 do SIWZ (31.07.2017)

 Załącznik nr 8 do SIWZ (31.07.2017)

 Załącznik nr 8 do SIWZ (31.07.2017)

 

Zmiany SIWZ

 Zmiana nr 1 SIWZ (02.08.2017)

 Zmiana nr 2 SIWZ (13.10.2017) UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 30.10.2017 R.

 Zmiana nr 3 SIWZ (18.10.2017) UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 31.10.2017 R.

 Zmieniony Załącznik nr 3 do SIWZ (18.10.2017)

 Zmieniony Załącznik nr 3 do SIWZ (18.10.2017) 

 Zmiana nr 4 SIWZ (27.10.2017)

 

Informacje o zmianie treści ogłoszenia 

 Informacja o zmianie treści ogłoszenia (02.08.2017)

 Informacja o zmianie treści ogłoszenia nr 2 (25.09.2017)

 Informacja o zmianie treści ogłoszenia nr 3 (13.10.2017) UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 30.10.2017 R.

  Informacja o zmianie treści ogłoszenia nr 4 (19.10.2017) UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT NA 31.10.2017 R.

 

Odwołanie

 Przekazanie kopii wniesionego odwołania oraz wezwanie do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku jego wniesienia (11.08.2017)

 Treść odwołania (11.08.2017)

 

Pytania do treści SIWZ wraz z udzielonymi na nie wyjaśnieniami

Pytania do treści SIWZ wraz z udzielonymi na nie wyjaśnieniami (1) (11.10.2017)

Pytania do treści SIWZ wraz z udzielonymi na nie wyjaśnieniami  (2) (11.10.2017)

Pytania do treści SIWZ wraz z udzielonymi na nie wyjaśnieniami  (3) (11.10.2017)

Pytania do treści SIWZ wraz z udzielonymi na nie wyjaśnieniami  (4) (11.10.2017)

Pytania do treści SIWZ wraz z udzielonymi na nie wyjaśnieniami  (5) (11.10.2017)

Pytania do treści SIWZ wraz z udzielonymi na nie wyjaśnieniami  (6) (11.10.2017)

Pytania do treści SIWZ wraz z udzielonymi na nie wyjaśnieniami  (7) (11.10.2017)

Pytania do treści SIWZ wraz z udzielonymi na nie wyjaśnieniami  (8) (11.10.2017)

Pytania do treści SIWZ wraz z udzielonymi na nie wyjaśnieniami (9) (11.10.2017)

Pytania do treści SIWZ wraz z udzielonymi na nie wyjaśnieniami  (10) (11.10.2017)

Pytania do treści SIWZ wraz z udzielonymi na nie wyjaśnieniami  (11) (11.10.2017)

Pytania do treści SIWZ wraz z udzielonymi na nie wyjaśnieniami (12) (11.10.2017)

Pytania do treści SIWZ wraz z udzielonymi na nie wyjaśnieniami  (13) (11.10.2017)

 Pytania do treści SIWZ wraz z udzielonymi na nie wyjaśnieniami  (14) (12.10.2017)

 

Teksty jednolite - Zamawiący zastrzega, że poniższe teksty jednolite dokumentacji postępowania nie mają charakteru wiążącego, a jedynie pomocniczy (miejsca, w których wprowadzono zmiany zaznaczono czerwonym kolorem)

  Tekst jednolity SIWZ (25.10.2017)

 Tekst jednolity  Załącznika nr 1 do SIWZ  (25.10.2017)

 Tekst jednolity  Załącznika nr 2 do SIWZ  (25.10.2017)

 Tekst jednolity  Załącznika nr 4 do SIWZ  (25.10.2017)

  Tekst jednolity  Załącznika nr 1 do SIWZ  (27.10.2017) - UWZGLĘDNIA ZMIANĘ Z 27.10.2017

 

Informacja z otwarcia ofert

 Informacja z otwarcia ofert (31.10.2017)

 

Informacja o wyniku postępowania

 Informacja o wyniku postępowania (29.12.2017)

0