Dostawa szynowo – drogowego pojazdu manewrowego (nr 23/03/TUT/2019) 

Postępowanie zostało rozstrzygnięte. Wyniki postępowania opublikowane zostały w dniu
13 listopada 2019 r. na Platformie Zakupowej.

Wyniki dostępne są pod nazwą postępowania: „Dostawa szynowo – drogowego pojazdu manewrowego” (nr: 23/03/TUT/2019) w zakładce Opublikowane wyniki postępowań:

https://pkpintercity.eb2b.com.pl/auction-result-publication.html

Postępowanie prowadzone było na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.

 

0