Ogłoszenie 2018/S 190-430659 - dodano 03.10.2018

 SIWZ - dodano 03.10.2018

 Załącznik nr 1 – Formularz oferty - dodano 03.10.2018

 Załącznik nr 1 – Formularz oferty - dodano 03.10.2018

 Załącznik nr 2 – Kosztorys ofertowy - dodano 03.10.2018

 Załącznik nr 2 – Kosztorys ofertowy - dodano 03.10.2018

 Załącznik nr 3 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - dodano 03.10.2018

 Załącznik nr 3 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - dodano 03.10.2018

 Załącznik nr 4 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego - dodano 03.10.2018

 Załącznik nr 4 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego - dodano 03.10.2018

 Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - dodano 03.10.2018

 Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - dodano 03.10.2018

 Załącznik nr 6 – Umowa – wzór - dodano 03.10.2018

Załącznik nr 7 – Opis techniczny części budowalnej - dodano 03.10.2018

Załącznik nr 8 – Opis techniczny części technologicznej - dodano 03.10.2018

 Załącznik nr 9 – Wymagania, założenia techniczne i wytyczne - dodano 03.10.2018

 Załącznik nr 10 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - dodano 03.10.2018

 Załącznik nr 11 – Przedmiar robót - dodano 03.10.2018

 Załącznik nr 12 – Oświadczenie projektanta o wprowadzonych zmianach do Opisu technicznego części budowalnej/ do Opisu technicznego części technologicznej/ do Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - dodano 03.10.2018

 

Pytania i odpowiedzi

 Odpowiedź na pytanie - dodano 31.10.2018

 Odpowiedzi na pytania 1 - dodano 22.11.2018

 Odpowiedzi na pytania 2 - dodano 22.11.2018

 Odpowiedzi na pytania 3 - dodano 07.12.2018

 Załącznik do odpowiedzi na pytanie 13 (zestaw 3) - dodano 07.12.2018

 Odpowiedzi na pytania 4 - dodano 11.12.2018

 Odpowiedzi na pytania 5 - dodano 14.12.2018

 

Zmiana treści ogłoszenia

 Zmiana nr 1 Ogłoszenia - dodano 31.10.2018 

 Zmiana nr 2 Ogłoszenia - dodano 09.11.2018 

 Zmiana nr 3 Ogłoszenia - dodano 22.11.2018 

 Zmiana nr 4 Ogłoszenia - dodano 11.12.2018 

  

 Zmiana treści SIWZ

 Zmiana nr 1 SIWZ - dodano 31.10.2018

 Zmiana nr 2 SIWZ - dodano 09.11.2018

 Zmiana nr 3 SIWZ - dodano 22.11.2018

 Załącznik nr 9 – Wymagania, założenia techniczne i wytyczne  (aktualizacja) - dodano 22.11.2018

 Zmiana nr 4 SIWZ - dodano 11.12.2018

 Załącznik nr 2 – Kosztorys ofertowy - poprawiony - dodano 11.12.2018 

 

Informacja z otwarcia ofert

 Informacja z otwarcia ofert - dodano 19.12.2018

 

Informacja o wyniku postępowania

  Informacja o wyniku postępowania - dodano 26.03.2019

 

 

0