Ogłoszenie 2018-OJS007-012282-pl - dodano 11.01.2018

 SIWZ - dodano 11.01.2018

 Załącznik nr 1 – Formularz oferty - dodano 11.01.2018

 Załącznik nr 1 – Formularz oferty-  dodano 11.01.2018

 Załącznik nr 2 – Kosztorys ofertowy - dodano 11.01.2018

 Załącznik nr 2 – Kosztorys ofertowy - dodano 11.01.2018

 Załącznik nr 3 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - dodano 11.01.2018

 Załącznik nr 3 – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) - dodano 11.01.2018

 Załącznik nr 4 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego - dodano 11.01.2018

 Załącznik nr 4 – Zobowiązanie podmiotu trzeciego - dodano 11.01.2018

 Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - dodano 11.01.2018

 Załącznik nr 5 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej - dodano 11.01.2018

 Załącznik nr 6 – Umowa – wzór - dodano 11.01.2018

 Załącznik nr 7 – Opis techniczny części budowalnej - dodano 11.01.2018

 Załącznik nr 8 – Opis techniczny części technologicznej - dodano 11.01.2018

 Załącznik nr 9 – Wymagania, założenia techniczne i wytyczne - dodano 11.01.2018

 Załącznik nr 10 – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - dodano 11.01.2018

 Załącznik nr 11 – Przedmiar robót - dodano 11.01.2018

 Załącznik nr 12 – Oświadczenie projektanta o wprowadzonych zmianach do Opisu technicznego części budowalnej/ do Opisu technicznego części technologicznej/ do Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych - dodano 11.01.2018

 

Pytania i odpowiedzi:

 Odpowiedzi nr 1 - dodano 18.01.2018

 Odpowiedzi nr 2 - dodano 14.03.2018

 Odpowiedzi nr 3 - dodano 14.03.2018

 Załącznik do Odpowiedzi nr 3 - dodano 14.03.2018

 Odpowiedzi nr 4 - dodano 14.03.2018

 Odpowiedzi nr 5 - dodano 14.03.2018

  Załącznik do Odpowiedzi nr 5 - dodano 14.03.2018

 Odpowiedzi nr 6 - dodano 14.03.2018

 Odpowiedzi nr 7 - dodano 14.03.2018

 

Informacje o zmianie ogłoszenia:

 Informacja o zmianie ogłoszenia 1  - dodano 13.02.2018

 Informacja o zmianie ogłoszenia 2  - dodano 02.03.2018

 Informacja o zmianie ogłoszenia 3  - dodano 14.03.2018

 

Zmiany SIWZ:

 Zmiana nr 1 SIWZ  - dodano 13.02.2018

 Zmiana nr 2 SIWZ  - dodano 02.03.2018

 Zmiana nr 3 SIWZ  - dodano 14.03.2018

 Załacznik nr 2 do SIWZ zmieniony- dodano 14.03.2018

 Załacznik nr 11 do SIWZ zmieniony - dodano 14.03.2018

 

Informacja z otwarcia ofert - dodano 05.04.2018

 

 Informacja o wynikach postępowania  - dodano  24.05.2018

 

 

 

 

0