ogłoszenie (05.04.2017)

 SIWZ (05.04.2017)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (05.04.2017)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (05.04.2017)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (05.04.2017)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (05.05.2017)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (05.05.2017)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (05.04.2017)

 Załącznik nr 7 do SIWZ (05.04.2017)

 Załącznik nr 8 do SIWZ (05.04.2017)

 Załącznik nr 9 do SIWZ (05.04.2017)

 Załącznik nr 10 do SIWZ (05.04.2017)

 Załącznik nr 11 do SIWZ (05.04.2017)

 Załącznik nr 12 do SIWZ (05.04.2017)

 Załącznik nr 13 do SIWZ (05.04.2017)

 Załącznik nr 13 do SIWZ (05.04.2017)

 Załącznik nr 14 do SIWZ (05.04.2017)

 Załącznik nr 14 do SIWZ (05.04.2017)

 Załącznik nr 15 do SIWZ (05.04.2017)

 Załącznik nr 15 do SIWZ (05.04.2017)

 Załącznik nr 16 do SIWZ (05.04.2017)

 Załącznik nr 16 do SIWZ (05.04.2017) 

 

Odwołanie

 Pismo o przekazaniu kopi odwołania (dodano 18.04.2017)

 Odwołanie (dodano 18.04.2017)

 

Informacja o zmianie ogłoszenia

 Infomacja o zmianie ogłoszenia nr 1 (dodano 21.04.2017)

 Informacja o zmianie ogłoszenia nr 2 (dodano 12.05.2017)

 Informacja o zmianie ogłoszenia nr 3 (dodano 24.05.2017)

 Informacja o zmianie ogłoszenia nr 4 (dodano 25.05.2017)

 

Zmiana SIWZ

 Zmiana nr 1 SIWZ (dodano 21.04.2017)

 Zmiana nr 2 SIWZ (dodano 12.05.2017)

 Zmodyfikowany Załacznik nr 6 do SIWZ (dodano 12.05.2017)

 Zmiana nr 3 SIWZ (dodano 24.05.2017)

 Zmodyfikowany Załacznik nr 6 do SIWZ  AKTUALNY(dodano 24.05.2017)

 Zmiana nr 4 SIWZ (dodano 25.05.2017)

 Zmiana nr 5 SIWZ (dodano 26.05.2017)

 

Treść zapytań do SIWZ wraz z wyjaśnieniami

 Odpowiedzi na pytania (1) (dodano 12.05.2017)

 Odpowiedzi na pytania (2) (dodano 12.05.2017)

 Odpowiedzi na pytania (3) (dodano 12.05.2017)

 Odpowiedzi na pytania (4) (dodano 12.05.2017)

 Odpowiedzi na pytania (5) (dodano 12.05.2017)

 Odpowiedzi na pytania (6) (dodano 12.05.2017)

 Odpowiedzi na pytania (7) (dodano 12.05.2017)

 Odpowiedzi na pytania (8) (dodano 24.05.2017)

 

Informacja z otwarcia ofert

  Informacja z otwarcia ofert (dodano 14.06.2017)

 

Informacja o wyniku postępowania

  Informacja o wyniku postępowania (dodano 31.07.2017)

0