Ogłoszenie (11.08.2017)

 SIWZ (11.08.2017)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (11.08.2017)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (11.08.2017)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (11.08.2017)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (11.08.2017)

 Załącznik nr 4.1. do SIWZ (11.08.2017)

 Załącznik nr 4.2. do SIWZ (11.08.2017)

 Załącznik nr 4.3. do SIWZ (11.08.2017)

 Załącznik nr 4.4. do SIWZ (11.08.2017)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (11.08.2017)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (11.08.2017)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (11.08.2017)

 Załącznik nr 7 do SIWZ (11.08.2017)

 Załącznik nr 7 do SIWZ (11.08.2017)

 Załącznik nr 8 do SIWZ (11.08.2017)

 Załącznik nr 8 do SIWZ (11.08.2017)

 Załącznik nr 9 do SIWZ (11.08.2017)

 Załącznik nr 9 do SIWZ (11.08.2017)

 Załącznik nr 10 do SIWZ (11.08.2017)

 Załącznik nr 10 do SIWZ (11.08.2017)

 

Informacje o zmianie treści ogłoszenia:

 Informacja o zmianie treści ogłoszenia  nr 1 (25.08.2017)

 Informacja o zmianie treści ogłoszenia  nr 2 (21.09.2017)

 Informacja o zmianie treści ogłoszenia  nr  3 (04.10.2017)

 Informacja o zmianie treści ogłoszenia  nr  4 (06.10.2017)

 

Zmiany SIWZ:

  Zmiana nr 1 SIWZ  (25.08.2017)

  Zmiana nr 2 SIWZ  (21.09.2017) - ZMIANA TERMINU SKŁADNIA OFERT

  Zmodyfikowany Załącznik nr 6 do SIWZ  (21.09.2017)

  Zmodyfikowany Załącznik nr 6 do SIWZ  (21.09.2017)

  Zmiana nr 3 SIWZ  (04.10.2017) - ZMIANA TERMINU SKŁADNIA OFERT

  Zmiana nr 4 SIWZ  (06.10.2017)ZMIANA TERMINU SKŁADNIA OFERT

 

Pytania i odpowiedzi:

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami nr 1 (20.09.2017)

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami nr 2 (20.09.2017)

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami nr 3 (20.09.2017)

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami nr 4 (20.09.2017)

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami nr 5 (20.09.2017)

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami nr 6 (20.09.2017)

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami nr 7 (04.10.2017)

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami nr 8 (06.10.2017)

 

Informacja z otwarcia ofert:

 Informacja z otwarcia ofert (16.10.2017)

 

Informacja o wyniku postępowania:

 Informacja  o wyniku postępowania (16.11.2017)

 

 

0