Przebudowa kanałów rewizyjnych i posadzek w Hali Wagonowni na stacji Wrocław Główny
(nr 19/WNP-002396/INF)

 

Postępowanie zostało rozstrzygnięte. Wyniki postępowania opublikowane zostały w dniu 05.03.2020 r. na Platformie Zakupowej.

Wyniki dostępne są pod nazwą postępowania: „Przebudowa kanałów rewizyjnych i posadzek w Hali Wagonowni na stacji Wrocław Główny” (nr: 19/WNP-002396/INF) w zakładce Opublikowane wyniki postępowań:

https://pkpintercity.eb2b.com.pl/auction-result-publication.html

Postępowanie prowadzone było na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

 

 

0