ogłoszenie (05.04.2017)

 SIWZ (05.04.2017)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (05.04.2017)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (05.04.2017)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (05.04.2017)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (05.04.2017)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (05.04.2017)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (05.04.2017)

 Załącznik nr 7 do SIWZ (05.04.2017)

 Załącznik nr 8 do SIWZ (05.04.2017)

Załącznik nr 9 do SIWZ (05.04.2017)

 Załącznik nr 10 do SIWZ (05.04.2017)

 Załącznik nr 11 do SIWZ (05.04.2017)

 Załącznik nr 12 do SIWZ (05.04.2017)

 Załącznik nr 13 do SIWZ (05.04.2017)

 Załącznik nr 13 do SIWZ (05.04.2017)

 Załącznik nr 14 do SIWZ (05.04.2017)

 Załącznik nr 14 do SIWZ (05.04.2017)

 Załącznik nr 15 do SIWZ (05.04.2017)

 Załącznik nr 15 do SIWZ (05.04.2017)

 Załącznik nr 16 do SIWZ (05.04.2017)

 Załącznik nr 16 do SIWZ (05.04.2017)

 

Odwołanie

 Pismo o przekazaniu kopi odwołania (dodano 18.04.2017)

 Odwołanie (dodano 18.04.2017)

 

Informacja o zmianie ogłoszenia

 Informacja o zmianie ogłoszenia nr 1 (dodano 21.04.2017)

 Informacja o zmianie ogłoszenia nr 2 (dodano 10.05.2017)

 Informacja o zmianie ogłoszenia nr 3 (dodano 12.05.2017)

 Informacja o zmianie ogłoszenia nr 4 (dodano 24.05.2017)


Zmiana SIWZ

 Zmiana nr 1 SIWZ (dodano 21.04.2017)

 Zmiana nr 2 SIWZ (dodano 10.05.2017)

 Zmiana nr 3 SIWZ (dodano 12.05.2017)

 Zmodyfikowany Załącznik nr 6 do SIWZ (dodano 12.05.2017)

 Zmiana nr 4 SIWZ (dodano 24.05.2017)

 Zmodyfikowany Załącznik nr 6 do SIWZ  AKTUALNY (dodano 24.05.2017)

 Zmiana nr 5 SIWZ (dodano 25.05.2017)

 Zmiana nr 6 SIWZ (dodano 26.05.2017)


Pytania i odpowiedzi do SIWZ

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (1) (dodano 05.05.2017)

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (2) (dodano 05.05.2017)

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (3) (dodano 05.05.2017)

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (4) (dodano 05.05.2017)

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (5) (dodano 05.05.2017)

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (6) (dodano 05.05.2017)

 

Informacja z otwarcia ofert 

 Informacja z otwarcia ofert (dodano 12.06.2017)

 

Informacja o wyniku postępowania

 Informacja o wyniku postępowania (dodano 31.07.2017)

 

 

 

 

 

 

 


0