Ogłoszenie o zamówieniu - dodano 14.02.2017

 Opis potrzeb i wymagań - dodano 14.02.2017

 Instrukcja dla Wykonawców - dodano 14.02.2017

 Załącznik nr 1 Instrukcji - Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - wzór - dodano 14.02.2017

 Załącznik nr 1 Instrukcji - Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - wzór - dodano 14.02.2017

 Załącznik nr 2 Instrukcji - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - wzór - dodano 14.02.2017

 Załącznik nr 2 Instrukcji - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - wzór - dodano 14.02.2017

 Załącznik nr 3 do Instrukcji - Zobowiązanie podmiotu trzeciego - wzór - wzór - dodano 14.02.2017

 Załącznik nr 3 do Instrukcji - Zobowiązanie podmiotu trzeciego - wzór - wzór - dodano 14.02.2017

 

 Pytania i odpowiedzi cz 1 -dodano 07.03.2017

 Pytania i odpowiedzi cz 2 -dodano 07.03.2017

 Informacja o zmianie treści ogłoszenia - dodano 07.03.2017

 Pytania i odpowiedzi cz.3 - dodano 24.03.2017

 Informacja o zmianie treści ogłoszenia - dodano 24.03.2017

 Informacja o zmianie treści dokumentów - dodano 24.03.2017

 

 Informacja o wynikach oceny spełniania warunków w postępowaniu - dodano 18.09.2017

 

 wstępny SIWZ - dodano 17.04.2018

  Załącznik nr 1 do wstępnego SIWZ - dodano 17.04.2018

  Załącznik nr 15 do Załącznika nr 1 do wstępnego SIWZ - dodano 17.04.2018

  Załącznik nr 2 do wstępnego SIWZ - dodano 17.04.2018

 

  Zmiana nr 1 wstępnego SIWZ - dodano 11.05.2018

  Zmiana nr 2 wstępnego SIWZ - dodano 29.05.2018

 Załącznik nr 21 do umowy - dodano 29.05.2018

  Zmiana nr 3 wstępnego SIWZ - dodano 05.06.2018

 

  Pytania i odpowiedzi do wstępnego SIWZ (1) - dodano 29.05.2018

  Pytania i odpowiedzi do wstępnego SIWZ (2) - dodano 29.05.2018

  Pytania i odpowiedzi do wstępnego SIWZ (3) - dodano 05.06.2018

 

Poniżej SIWZ z załącznikami - oferty mogą składać tylko Wykonawcy zaproszeni do składania ofert

  SIWZ - dodano 01.03.2019

  Załącznik nr 1 do SIWZ - dodano 01.03.2019

 Załącznik nr 2 do SIWZ - dodano 01.03.2019

 Załącznik nr 3 do SIWZ - dodano 01.03.2019

  Załącznik nr 4 do SIWZ - dodano 01.03.2019

 

Informacja o unieważnieniu

  Informacja o unieważnieniu postępowania - dodano 21.05.2019

 

0