Ogłoszenie - opublikowano 16.10.2018

SIWZ - opublikowano 16.10.2018

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz oferty - opublikowano 16.10.2018

Załącznik nr 2 do SIWZ - Wykaz cen ryczałtowych - opublikowano 16.10.2018

Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ - opublikowano 16.10.2018

Załącznik nr 4 do SIWZ - Zobowiązanie podmiotu - opublikowano 16.10.2018

Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej - opublikowano 16.10.2018

Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór Umowy - opublikowano 16.10.2018

Załącznik nr 1 do Wzoru Umowy - opublikowano 16.10.2018

 

Informacja o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu - opublikowano 17.10.2018

Sprostowanie informacji o zmianie treści ogłoszenia o zamówieniu - opublikowano 20.12.2018

Odpowiedzi na pytania - opublikowano 07.11.2018

 

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Informacja o zmianie nr 2 treści ogłoszenia o zamówieniu - opublikowano 07.11.2018

Zmiana treści SIWZ - opublikowano 07.11.2018

Zmodyfikowany Załącznik nr 3 do SIWZ - JEDZ - opublikowano 07.11.2018

 

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Informacja o zmianie nr 3 treści ogłoszenia o zamówieniu - opublikowano 16.11.2018

Zmiana nr 2 treści SIWZ - opublikowano 16.11.2018

 

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Informacja o zmianie nr 4 treści ogłoszenia o zamówieniu - opublikowano 29.11.2018

Zmiana nr 3 treści SIWZ - opublikowano 29.11.2018

Przekazanie treści pytań wraz udzielonymi odpowiedziami - opublikowano 14.12.2018

Załącznik do PFU - zalecenia dot. używania środków chemicznych - opublikowano 14.12.2018

Propozycja systemu fotowoltanicznego - opublikowano 14.12.2018

 

Przekazanie treści pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami - opublikowano 20.12.2018

Mapa sytuacyjno-wysokościowa - dot. odpowiedzi do pytania nr 2 - opublikowano 20.12.2018

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Informacja o zmianie nr 5 treści ogłoszenia o zamówieniu - opublikowano 20.12.2018

Zmiana nr 4 treści SIWZ - opublikowano 20.12.2018

Opinia geotechniczna - opublikowano 04.01.2019

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Informacja o zmianie nr 6 treści ogłoszenia o zamówieniu - opublikowano 17.01.2019

Zmiana nr 5 treści SIWZ - opublikowano 17.01.2019

Informacja o terminie wizji lokalnej - opublikowano 17.01.2019

 

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Informacja o zmianie nr 7 treści ogłoszenia o zamówieniu - opublikowano 05.02.2019

Zmiana nr 6 treści SIWZ - opublikowano 05.02.2019

 

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Informacja o zmianie nr 8 treści ogłoszenia o zamówieniu - opublikowno 01.03.2019

Zmiana nr 7 treści SIWZ - opublikowano 01.03.2019

 

INFORMACJA O TERMINIE WIZJI LOKALNEJ - opublikowano 03.04.2019

 

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

Informacja o zmianie nr 9 treści ogłoszenia o zamówieniu - opublikowano 18.04.2019

Zmiana nr 8 treści SIWZ - opublikowano 18.04.2019

 

 Przekazanie treści pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami - opublikowano 23.05.2019

 Załącznik nr 1 do odpowiedzi (z dn. 23.05.2019) Warunki przyłączenia do sieci gazowej - opublikowano 23.05.2019

 Zmiana nr 9 treści SIWZ - opublikowano 23.05.2019

 Załącznik nr 1 do zmiany SIWZ nr 9  - opublikowano 23.05.2019

 

Informacja z otwarcia ofert - opublikowano 07.06.2019

  Informacja o unieważnieniu - opublikowano 02.08.2019

 

 

 

 

0