Dzierżawa siedmiu liniowych lokomotyw spalinowych(nr 19/WNP-001051/TUT)

 

Postępowanie zostało rozstrzygnięte.

Wyniki postępowania opublikowane zostały w dniu 30 grudnia 2019 r. na Platformie Zakupowej.

 

Wyniki dostępne są pod nazwą postępowania: „Dzierżawa siedmiu liniowych lokomotyw spalinowych” (nr: 19/WNP-001051/TUT) w zakładce Opublikowane wyniki postępowań:

https://pkpintercity.eb2b.com.pl/auction-result-publication.html

 

Postępowanie prowadzone było na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.

 

 

 

 

 

0