Opracowanie technicznej dokumentacji przetargowej oraz wsparcie Zamawiającego podczas postępowania przetargowego dotyczącego budowy systemu CCTV (nr 19/WNP-000870/ADM)

Postępowanie zostało unieważnione. Informacja o unieważnieniu opublikowana została w dniu 30.10.2019r. na Platformie Zakupowej.

Wyniki dostępne są pod nazwą postępowania: „Opracowanie technicznej dokumentacji przetargowej oraz wsparcie Zamawiającego podczas postępowania przetargowego dotyczącego budowy systemu CCTV” (nr 19/WNP-000870/ADM)” w zakładce Opublikowane wyniki postępowań:

https://pkpintercity.eb2b.com.pl/auction-result-publication.html

Postępowanie prowadzone było na podstawie Procedury wyboru Oferentów w ,,PKP Intercity” S.A.w trybie podstawowym.

 

 

0