„Świadczenie na rzecz „PKP Intercity” S.A usługi body leasingu pracowników własnych, współpracowników bądź przedsiębiorców współpracujących z Oferentem”  (nr 20/WNP-004228/ADM)

 

Postępowanie zostało rozstrzygnięte. Wyniki postępowania zostały opublikowane w dniu 20.07.2020 r. na Platformie Zakupowej.

Wyniki dostępne są pod nazwą postępowania: „Świadczenie na rzecz „PKP Intercity” S.A usługi body leasingu pracowników własnych, współpracowników bądź przedsiębiorców współpracujących z Oferentem” (nr 20/WNP-004228/ADM) w zakładce Opublikowane wyniki postępowań:

https://pkpintercity.eb2b.com.pl/auction-result-publication.html

 

Postępowanie prowadzone było na podstawie Procedury Wyboru Oferentów w „PKP Intercity” S.A. w trybie podstawowym.

 

 

0