Dostawa amortyzatorów (nr 19/WNP-001994/TUT) 

Postępowanie zostało rozstrzygnięte. Wyniki postępowania opublikowane zostały w dniu 2019.11.07 r. na Platformie Zakupowej.

Wyniki dostępne są pod nazwą postępowania: „Dostawa amortyzatorów” (nr 19/WNP-001994/TUT) w zakładce Opublikowane wyniki postępowań:

https://pkpintercity.eb2b.com.pl/auction-result-publication.html

Postępowanie prowadzone było na podstawie Procedury Wyboru oferentów w „PKP Intercity” S.A w trybie podstawowym.

 

 

 

0