Ogłoszenie (dodano 13.03.2018)

  SIWZ (dodano 13.03.2018)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (dodano 13.03.2018)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (dodano 13.03.2018)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (dodano 13.03.2018)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (dodano 13.03.2018)

 Załącznik nr 4.1 do SIWZ (dodano 13.03.2018)

 Załącznik nr 4.2 do SIWZ (dodano 13.03.2018)

 Załącznik nr 4.3 do SIWZ (dodano 13.03.2018)

 Załącznik nr 4.4 do SIWZ (dodano 13.03.2018)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (dodano 13.03.2018)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (dodano 13.03.2018)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (dodano 13.03.2018)

 Załącznik nr 7 do SIWZ (dodano 13.03.2018)

  Załącznik nr 7 do SIWZ (dodano 13.03.2018)

 Załącznik nr  8 do SIWZ (dodano 13.03.2018)

 Załącznik nr  8 do SIWZ (dodano 13.03.2018)

 Załącznik nr 9 do SIWZ (dodano 13.03.2018)

 Załącznik nr 9 do SIWZ (dodano 13.03.2018)

 Załącznik nr 10 do SIWZ (dodano 13.03.2018)

 Załącznik nr 10 do SIWZ (dodano 13.03.2018)

 

Informacje o zmianie ogłoszenia:

  Informacja o zmianie ogłoszenia (1) (dodano 22.03.2018)

  Informacja o zmianie ogłoszenia (2) (dodano 17.04.2018)

  Informacja o zmianie ogłoszenia (3) (dodano 30.04.2018)

  Informacja o zmianie ogłoszenia (4) (dodano 18.05.2018)

 

Zmiany SIWZ:

  Zmiana SIWZ (1) (dodano 22.03.2018)

  Załącznik nr 5 po zmianach  (dodano 22.03.2018)

  Zmiana SIWZ (2) (dodano 17.04.2018)

  Zmiana SIWZ (3) (dodano 30.04.2018)

  Zmiana SIWZ (4) (dodano 18.05.2018)

 

Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami:

  Pytania wraz z odpowiedziami (1) (dodano 30.04.2018)

  Pytania wraz z odpowiedziami (2) (dodano 30.04.2018)

  Pytania wraz z odpowiedziami (3) (dodano 30.04.2018)

  Pytania wraz z odpowiedziami (4) (dodano 30.04.2018)

  Pytania wraz z odpowiedziami (5) (dodano 18.05.2018)

  Pytania wraz z odpowiedziami (6) (dodano 18.05.2018)

 

Informacja z otwarcia ofert:

  Informacja z otwarcia ofert (dodano 18.06.2018)

 

Informacja o wynikach postępowania:

  Informacja  o wynikach postępowania (dodano 06.07.2018)

 

0