Ogłoszenie (17.11.2017)

 SIWZ (17.11.2017)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (17.11.2017)

 Załącznik nr 1 do SIWZ (17.11.2017)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (17.11.2017)

 Załącznik nr 2 do SIWZ (17.11.2017)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (17.11.2017)

 Załącznik nr 3 do SIWZ (17.11.2017)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (17.11.2017)

 Załącznik nr 4 do SIWZ (17.11.2017)

 Załącznik nr 5 do SIWZ (17.11.2017)

 Załącznik nr 6 do SIWZ (17.11.2017)

 Załącznik nr 7 do SIWZ (17.11.2017)

 Załącznik nr 8 do SIWZ (17.11.2017)

 Załącznik nr 9 do SIWZ (17.11.2017)

 Załącznik nr 10 do SIWZ (17.11.2017)

 Załącznik nr 11 do SIWZ (17.11.2017)

 Załącznik nr 12 do SIWZ (17.11.2017)

 

 Zmiana nr 1 SIWZ (22.12.2017)

 Zmiana nr 2 SIWZ (11.01.2018)

  Zmiana nr 3 SIWZ (17.01.2018)

  Załącznik nr 13 do SIWZ (17.01.2018)

  Zmiana nr 4 SIWZ (18.01.2018)

  Załącznik nr 1 do SIWZ - zmodyfikowany (18.01.2018)

 Załącznik nr 1 do SIWZ - zmodyfikowany (18.01.2018)

  Zmiana nr 5 SIWZ (29.01.2018) UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

  Załącznik nr 1 do SIWZ - zmodyfikowany 2 (29.01.2018)

 Załącznik nr 1 do SIWZ - zmodyfikowany 2 (29.01.2018)

  Zmiana nr 6 SIWZ (30.01.2018)

 

 

 Informacja o zmianie treści ogłoszenia nr 1  (22.12.2017)

 Informacja o zmianie treści ogłoszenia nr 2  (11.01.2018)

 Informacja o zmianie treści ogłoszenia nr 3  (17.01.2018)

 Informacja o zmianie treści ogłoszenia nr 4 (29.01.2018) - UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (1) (17.01.2018)

 Przekazanie treści pytań wraz z odpowiedziami (2) (17.01.2018)

 

 Informacja z otwarcia ofert (14.02.2018)

 

 Informacja o wynikach postępowania (27.06.2018)

hJQkGXDd

0