Dostawa akumulatorów zasadowych (nr 20/WNP-003818/TUT)

 

Postępowanie zostało rozstrzygnięte. Wyniki postępowania opublikowane zostały w dniu 2020-07-16 r. na Platformie Zakupowej.

Wyniki dostępne są pod nazwą postępowania: „Dostawa akumulatorów zasadowych „  (znak sprawy: 20/WNP-003818/TUT)” w zakładce Opublikowane wyniki postępowań:

https://pkpintercity.eb2b.com.pl/auction-result-publication.html

 

Postępowanie prowadzone było na podstawie Procedury Wyboru oferentów w „PKP Intercity” S.A w trybie podstawowym

 

0