Dostawa części zamiennych do elektrozaworów dla „PKP Intercity” S.A. (nr 19/WNP-002635_1/TUT)

 

Postępowanie zostało rozstrzygnięte. Wyniki postępowania opublikowane zostały w dniu 10.03.2020 r. na Platformie Zakupowej.

Wyniki dostępne są pod nazwą postępowania: „„Dostawa części zamiennych do elektrozaworów do taboru kolejowego „PKP Intercity” S.A.” (nr 19/WNP-002635_1/TUT) w zakładce Opublikowane wyniki postępowań:

https://pkpintercity.eb2b.com.pl/auction-result-publication.html

 

Postępowanie prowadzone było na podstawie Procedury zakupowej w „PKP Intercity” S.A. w trybie podstawowym.

0