Dostawa części zamiennych do układu wycieraczek, reflektorów oraz syren”
(20/WNP-00004210/TUT)

Postępowanie zostało rozstrzygnięte. Wyniki postępowania opublikowane zostały w dniu 2020-07-30 r. na Platformie Zakupowej.

 

Wyniki dostępne są pod nazwą postępowania: „Dostawa części zamiennych do układu wycieraczek, reflektorów oraz syren „  (znak sprawy: 20/WNP-004210/TUT)” w zakładce Opublikowane wyniki postępowań:

https://pkpintercity.eb2b.com.pl/auction-result-publication.html

 

Postępowanie prowadzone było na podstawie Procedury Wyboru oferentów w „PKP Intercity” S.A w trybie podstawowym

0