Nazwa postępowania: „Dostawy części zamiennych do układu wycieraczek „ (znak sprawy: 19/WNP-000266/TUT)”.

1. Postępowanie zostało rozstrzygnięte. Wyniki postępowania opublikowane zostały w dniu 29.05.2019 r. na Platformy Zakupowej.

Wyniki dostępne są pod nazwą postępowania: „Dostawa części zamiennych do układu wycieraczek” (znak sprawy: 19/WNP-000266/TUT)” w zakładce Opublikowane wyniki postępowań: 

https://pkpintercity.eb2b.com.pl/auction-result-publication.html

2. Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej i dostępne jest pod adresem:

https://pkpintercity.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/115441/dostawa-czesci-zamiennych-do-ukladu-wycieraczek

Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.

Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.

Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej to:

1)      stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

2)      komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, lub lepszej klasy, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux; lub ich nowsze wersje;

3)      zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;

4)      włączona obsługa JavaScript;

5)      zainstalowany program AcrobatReader lub inny odczytujący pliki .pdf.

Zamawiający zaleca aby każdy z Wykonawców zainteresowany udziałem w postępowaniu dokonał rejestracji na Platformie Zakupowej. Wykonawcy zarejestrowani na Platformie Zakupowej będą otrzymywali na bieżąco powiadomienia dotyczące przebiegu postępowania.

0