Dostawa i montaż bram wjazdowych/wyjazdowych wraz z napędem i urządzeniami sterującymi do hali napraw nr 2 - kanały nr 1 i nr 2 na terenie Zakładu Północnego „PKP Intercity S.A.” w Gdyni
(nr 20/WNP-004048/INF)

 

Postępowanie zostało rozstrzygnięte. Wyniki postępowania zostały opublikowane w dniu 06.07.2020r. na Platformie Zakupowej.

 

Wyniki dostępne są pod nazwą postępowania: „Dostawa i montaż bram wjazdowych/wyjazdowych wraz z napędem i urządzeniami sterującymi do hali napraw nr 2 - kanały nr 1 i nr 2 na terenie Zakładu Północnego „PKP Intercity S.A." (nr: 20/WNP-004048/INF) w zakładce Opublikowane wyniki postępowań:

https://pkpintercity.eb2b.com.pl/auction-result-publication.html

 

Postępowanie prowadzone było na podstawie Procedury wyboru Oferentów w „PKP Intercity” S.A. w trybie podstawowym.

 

0