Dostawa piasku do piasecznic  (nr 20/WNP-003121/TUT)

 

Postępowanie zostało rozstrzygnięte. Wyniki postępowania opublikowane zostały w dniu 2020-03-09 r. na Platformie Zakupowej.

 

Wyniki dostępne są pod nazwą postępowania: „Dostawa piasku do piasecznic „ (znak sprawy: 20/WNP-003121/TUT)” w zakładce Opublikowane wyniki postępowań:

https://pkpintercity.eb2b.com.pl/auction-result-publication.html

 

Postępowanie prowadzone było na podstawie Procedury Wyboru oferentów w „PKP Intercity” S.A w trybie podstawowym.

 

0