Dostawa płyt PCW twardych do wykonania tablic relacyjnych do taboru kolejowego dla „PKP Intercity” S.A. (nr 19/WNP- 001867/ITiUP) 

Postępowanie zostało rozstrzygnięte. Wyniki postępowania opublikowane zostały w dniu 06.11.2019 r. na Platformie Zakupowej.

Wyniki dostępne są pod nazwą postępowania: „Dostawa płyt PCW twardych do wykonania tablic relacyjnych do taboru kolejowego dla „PKP Intercity” S.A.(nr 19/WNP-001867/ITiUP) w zakładce Opublikowane wyniki postępowań:

https://pkpintercity.eb2b.com.pl/auction-result-publication.html

Postępowanie prowadzone było na podstawie Procedury zakupowej „PKP Intercity S.A.” w trybie podstawowym w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

 

0