„Dostawa szczotek węglowych i szczotkotrzymaczy"  (znak sprawy: 19/WNP-001820/TUT)

 

Postępowanie zostało rozstrzygnięte. Wyniki postępowania opublikowane zostały w dniu 02.01.2020 r. na Platformie Zakupowej.

Wyniki dostępne są pod nazwą postępowania: „Dostawa szczotek węglowych i szczotkotrzymaczy” (nr: 19/WNP-001820/TUT) w zakładce Opublikowane wyniki postępowań:

https://pkpintercity.eb2b.com.pl/auction-result-publication.html

 

Postępowanie prowadzone było na podstawie Procedury zakupowej w „PKP Intercity” S.A. w trybie podstawowym

 

0