Dostawa szczotek węglowych (nr 19/WNP-001936/TUT) 

Postępowanie zostało rozstrzygnięte. Wyniki postępowania opublikowane zostały w dniu 02.01.2020 r. na Platformie Zakupowej.

Wyniki dostępne są pod nazwą postępowania: „Dostawa szczotek węglowych” (nr: 19/WNP-001936/TUT) w zakładce Opublikowane wyniki postępowań:

https://pkpintercity.eb2b.com.pl/auction-result-publication.html

 

Postępowanie prowadzone było na podstawie Procedury zakupowej w „PKP Intercity” S.A. w trybie podstawowym.

 

 

0