Dostawa wózków akumulatorowych (nr 20/WNP-004400/PRZ)

 

Postępowanie zostało rozstrzygnięte. Wyniki postępowania opublikowane zostały w dniu 02.07.2020  r. na Platformie Zakupowej.

Wyniki dostępne są pod nazwą postępowania: „Dostawa wózków akumulatorowych” (nr 20/WNP-004400/PRZ) w zakładce Opublikowane wyniki postępowań:

https://pkpintercity.eb2b.com.pl/auction-result-publication.html

 

Postępowanie prowadzone było na podstawie Procedury wyboru Oferentów w „PKP Intercity” S.A. w trybie podstawowym.  

0