Dostawa wraz z montażem fabrycznie nowych kontenerów magazynowych do przechowywania substancji łatwopalnych i wybuchowych

(nr 20/WNP-004699/PRZ)

 

Postępowanie zostało rozstrzygnięte. Wyniki postępowania opublikowane zostały w dniu 23.07.2020  r. na Platformie Zakupowej.

 

Wyniki dostępne są pod nazwą postępowania: „Dostawa wraz z montażem fabrycznie nowych kontenerów magazynowych do przechowywania substancji łatwopalnych i wybuchowych” (nr 20/WNP-004699/PRZ) w zakładce Opublikowane wyniki postępowań:

https://pkpintercity.eb2b.com.pl/auction-result-publication.html

 

Postępowanie prowadzone było na podstawie Procedury wyboru Oferentów w „PKP Intercity” S.A. w trybie podstawowym.  

 

0