Kompleksowa obsługa manewrowa wagonów i składów pociągów na posterunkach Racibórz, Gliwice, Częstochowa, Żywiec, Wisła Głębce (Uzdrowisko), Zwardoń, Bielsko - Biała

(nr 19/WNP-002886/PRZ) 

Postępowanie zostało rozstrzygnięte. Informacja o wynikach postępowania opublikowana została w dniu 10.01.2020r. na Platformie Zakupowej.

Wyniki dostępne są pod nazwą postępowania: „kompleksowa obsługa manewrowa wagonów i składów pociągów na posterunkach Racibórz, Gliwice, Częstochowa, Żywiec, Wisła Głębce (Uzdrowisko), Zwardoń, Bielsko - Biaław zakładce Opublikowane wyniki postępowań:

https://pkpintercity.eb2b.com.pl/auction-result-publication.html

 

Postępowanie prowadzone było na podstawie wewnętrznych regulacji zakupowych Zamawiającego w trybie podstawowym.

 

0