Obsługa manewrowa wagonów i składów pociągów w lokalizacji Stalowa Wola Rozwadów
(nr 19/WNP-001944/PRZ)

Postępowanie zostało unieważnione. Informacja o unieważnieniu opublikowana została w dniu 08.11.2019 r. na Platformie Zakupowej.

Wyniki dostępne są pod nazwą postępowania: „Obsługa manewrowa w lokalizacji Stalowa Wola Rozwadów” (nr: 19/WNP-001944/PRZ w zakładce Opublikowane wyniki postępowań:

https://pkpintercity.eb2b.com.pl/auction-result-publication.html

 

Postępowanie prowadzone było na podstawie wewnętrznych regulacji zakupowych Zamawiającego w trybie podstawowym.

0