Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej związanej z realizacją inwestycji polegającej na budowie torów postojowych dla 8 szt. wagonów wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (nr 20/WNP-002671/INF)

Postępowanie zostało unieważnione. Informacja o unieważnieniu postępowania opublikowana została w dniu 05.03.2020 r. na Platformie Zakupowej.

Wyniki dostępne są pod nazwą postępowania: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej związanej z realizacją inwestycji polegającej na budowie torów postojowych dla 8 szt. wagonów wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego (nr 20/WNP-002671/INF) w zakładce Opublikowane wyniki postępowań:

https://pkpintercity.eb2b.com.pl/auction-result-publication.html

Postępowanie prowadzone było na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej.

 

 

0