Postępowanie prowadzone jest na podstawie Procedury Wyboru Oferentów w PKP Intercity S. A. w trybie podstawowym w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej i dostępne jest pod adresem:

https://pkpintercity.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/113228/wykonanie-kompletnej-wielobranzowej-dokumentacji-projektowej-zwiazanej-z-realizacja-zadania-pn-budowa-budynku-magazynowo-biurowego-z-plyt-warstwowych-z-zapleczem-socjalnym-do-przechowywania-na-terenie-stacji-postojowej-wroclaw-glowny-wraz-z-pelnien

Informacja o wynikach postępowania:

Wyniki dostępne są pod nazwą postępowania: Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej związanej z realizacją zadania pn. „Budowa budynku magazynowo - biurowego z płyt warstwowych z zapleczem socjalnym do przechowywania na terenie stacji postojowej Wrocław Główny wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego w zakładce Opublikowane wyniki postępowań:

https://pkpintercity.eb2b.com.pl/auction-result-publication.html

 

Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.

Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.

Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej to:

1)      stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s;

2)      komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, lub lepszej klasy, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux; lub ich nowsze wersje;

3)      zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0;

4)      włączona obsługa JavaScript;

5)      zainstalowany program AcrobatReader lub inny odczytujący pliki .pdf.

Zamawiający zaleca aby każdy z Wykonawców zainteresowany udziałem w postępowaniu dokonał rejestracji na Platformie Zakupowej. Wykonawcy zarejestrowani na Platformie Zakupowej będą otrzymywali na bieżąco powiadomienia dotyczące przebiegu postępowania.

0