Szanowni Państwo,

W imieniu Zamawiającego zapraszam do złożenia oferty w postępowaniu zakupowym nr 22/03/ADM/2019/III, dotyczącym sukcesywnej dostawy wody w butlach wraz z dzierżawą urządzeń dystybuujących wodę.

Postępowanie prowadzone jest w trybie podstawowym w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej i dostępne jest pod adresem:

https://pkpintercity.eb2b.com.pl/organizer-preview-auction.html/118651/sukcesywna-dostawa-wody-w-butlach-wraz-z-dzierzawa-urzadzen-dystrybuujacych-wode-nr-22-03-adm-2019-iii

Informacja o wynikach postępowania:

Postępowanie zostało rozstrzygnięte. Wyniki dostępne są w zakładce Opublikowane wyniki postępowań pod adresem: 

https://pkpintercity.eb2b.com.pl/auction-result-publication.html

Korzystanie z Platformy Zakupowej jest bezpłatne.

Podgląd i pobieranie dokumentacji postępowania nie wymaga logowania.

Niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej to:

1)      stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s.

2)      komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, lub lepszej klasy, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux; lub ich nowsze wersje,

3)      zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa, w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0,

4)      włączona obsługa JavaScript,

5)      zainstalowany program AcrobatReader lub inny odczytujący pliki .pdf.

Zamawiający zaleca, aby każdy z Oferentów zainteresowany udziałem w postępowaniu, dokonał rejestracji na Platformie Zakupowej.

Oferenci zarejestrowani na Platformie Zakupowej będą otrzymywali na bieżąco powiadomienia dotyczące przebiegu postępowania.

0