Świadczenia usług opróżniania i wywozu nieczystości ciekłych ze zbiornika o pojemności 4 m3 na stacji Lublin

(nr 19/WNP-001717/PRZ/II)

 

Postępowanie zostało unieważnione. Informacja o unieważnieniu opublikowana została w dniu 02.01.2020r. na Platformie Zakupowej.

 

Wyniki dostępne są pod nazwą postępowania: „świadczenie usług opróżniania i wywozu nieczystości ciekłych ze zbiornika o pojemności 4 m3 na stacji Lublin” w zakładce Opublikowane wyniki postępowań:

https://pkpintercity.eb2b.com.pl/auction-result-publication.html

 

Postępowanie prowadzone było na podstawie wewnętrznych regulacji zakupowych Zamawiającego w trybie podstawowym.

 

0