Świadczenie usług gastronomicznych i obsługi pasażerów na pokładach wybranych pociągów „PKP Intercity” S.A (nr 19/WNP-001728/PRZ)

 

Postępowanie zostało rozstrzygnięte. Wyniki postępowania opublikowane zostały w dniu 08.01.2020 r. na Platformie Zakupowej.

 

Wyniki dostępne są pod nazwą postępowania: „Świadczenie usług gastronomicznych i obsługa pasażerów na pokładach wybranych pociągów „PKP Intercity” S.A.  (19/WNP-001728/PRZ) w zakładce Opublikowane wyniki postępowań:

https://pkpintercity.eb2b.com.pl/auction-result-publication.html

 

Postępowanie prowadzone było na podstawie przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843).

0