Świadczenie usług odfekalniania taboru kolejowego wyposażonego w zamknięty układ WC (nr 19/WNP-001830/PRZ) 

Postępowanie zostało rozstrzygnięte. Wyniki postępowania opublikowane zostały w dniu 10.01.2020  r. na Platformie Zakupowej.

Wyniki dostępne są pod nazwą postępowania: „Świadczenie usług odfekalniania taboru kolejowego wyposażonego w zamknięty układ WC” (nr 19/WNP-001830/PRZ) w zakładce Opublikowane wyniki postępowań:

https://pkpintercity.eb2b.com.pl/auction-result-publication.html

 

Postępowanie prowadzone było na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.

0