Świadczenie usług opróżniania i wywozu nieczystości ciekłych ze zbiornika o pojemności 12 m3 na stacji Białystok, prowadzonego w trybie podstawowym (nr 19/WNP-001715/PRZ)

 

Postępowanie zostało unieważnione. Informacja o unieważnieniu opublikowana została w dniu 6.11.2019 r. na Platformie Zakupowej.

 

Wyniki dostępne są pod nazwą postępowania: „świadczenie usług opróżniania i wywozu nieczystości ciekłych ze zbiornika o pojemności 12 m3 na stacji Białystok” w zakładce Opublikowane wyniki postępowań:

 

https://pkpintercity.eb2b.com.pl/auction-result-publication.html

 

Postępowanie prowadzone było na podstawie wewnętrznych regulacji zakupowych Zamawiającego w trybie podstawowym.

0