Świadczenie usługi odfekalniania taboru kolejowego wyposażonego w zamknięty układ WC

(nr 19/WNP-003015/PRZ)

 

Postępowanie zostało rozstrzygnięte. Wyniki postępowania opublikowane zostały w dniu 27.02.2020  r. na Platformie Zakupowej.

Wyniki dostępne są pod nazwą postępowania: „Świadczenie usług odfekalniania taboru kolejowego wyposażonego w zamknięty układ WC” (nr 19/WNP-003015/PRZ) w zakładce Opublikowane wyniki postępowań:

https://pkpintercity.eb2b.com.pl/auction-result-publication.html

Postępowanie prowadzone było na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych w trybie przetargu nieograniczonego.

0