Wykonanie badania w formule Tajemniczy klient (nr 19/WNP-002387/ADM) 

Postępowanie zostało rozstrzygnięte. Wyniki postępowania opublikowane zostały w dniu 08.01.2020r. na Platformie Zakupowej.

Wyniki dostępne są pod nazwą postępowania ,,Wykonanie badania w formule Tajemniczy klient (nr 19/WNP-002387/ADM) w zakładce Opublikowane wyniki postępowań:

https://pkpintercity.eb2b.com.pl/auction-result-publication.html

 

Postępowanie prowadzone było na podstawie Procedury Wyboru oferentów w „PKP Intercity” S.A w trybie podstawowym

 

0